12/07/2019

Theo Quyết định được UBND TP.HCM vừa ban hành, cán bộ thú y và lực lượng tham gia phòng, chống dich bệnh trên địa bàn được hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 400.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

Video liên quan