Tag:

gia súc

Theo Quyết định được UBND TP.HCM vừa ban hành, cán bộ thú y và lực lượng tham gia phòng, chống dich bệnh trên địa bàn được hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 400.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết. Video gia súc

TP.HCM hỗ trợ 400.000 đồng/người/ngày tham gia phòng, chống dịch bệnh
Tin nóng   |   12/07/2019
TP.HCM hỗ trợ 400.000 đồng/người/ngày tham gia phòng, chống dịch bệnh

Theo Quyết định được UBND TP.HCM vừa ban hành, cán bộ thú y và lực lượng tham gia phòng, chống dich bệnh trên địa bàn được hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 400.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết.