26/12/2019
MAI HƯƠNG – KIM THOA – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY
MAI HƯƠNG – KIM THOA – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY

Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM vừa có công văn gửi UBND TP liên quan đến kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020.

Video liên quan