Tag:

tổng kiểm tra

UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch tổng kiểm tra công tác an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP. Video tổng kiểm tra

Tổng kiểm tra an toàn PCCC tại TP.HCM
Tin nóng | 09/11/2019
Tổng kiểm tra an toàn PCCC tại TP.HCM

UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch tổng kiểm tra công tác an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP.