09/11/2019
MAI HƯƠNG – ĐAN THUẦN – DIỄM HƯỜNG – UYÊN THI
MAI HƯƠNG – ĐAN THUẦN – DIỄM HƯỜNG – UYÊN THI

UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch tổng kiểm tra công tác an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP.

Video liên quan