Tag:

tòa án

Bạn đọc gửi câu hỏi về tiêu chuẩn đầu vào để làm việc tại tòa án. Ngoài ra, trường hợp người thân có tiền án thì có ảnh hưởng đến lý lịch của người muốn làm việc tại tòa án không? Luật sư Phùng Anh Chuyên đã trả lời: Video tòa án

Tư vấn pháp luật: Người thân có tiền án có ảnh hưởng đến lý lịch không?
Tư vấn pháp luật   |   29/07/2023
Tư vấn pháp luật: Người thân có tiền án có ảnh hưởng đến lý lịch không?

Bạn đọc gửi câu hỏi về tiêu chuẩn đầu vào để làm việc tại tòa án. Ngoài ra, trường hợp người thân có tiền án thì có ảnh hưởng đến lý lịch của người muốn làm việc tại tòa án không? Luật sư Phùng Anh Chuyên đã trả lời: