22/10/2019
MAI HƯƠNG – ĐAN THUẦN – TRÍ NHÂN – QUỐC HUY
MAI HƯƠNG – ĐAN THUẦN – TRÍ NHÂN – QUỐC HUY

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM vừa có ý kiến chỉ đạo giải quyết các bất cập trong công tác phân loại rác tại nguồn; thu gom, vận chuyển rác và chuyển đổi mô hình hoạt động của rác dân lập tại TP.HCM.