Tag:

rác sinh hoạt

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM vừa có ý kiến chỉ đạo giải quyết các bất cập trong công tác phân loại rác tại nguồn; thu gom, vận chuyển rác và chuyển đổi mô hình hoạt động của rác dân lập tại TP.HCM. Video rác sinh hoạt

Tính chuyện đổi rác tái chế lấy vật phẩm tương đương ở TP.HCMLive
Tin nóng | 22/10/2019
Tính chuyện đổi rác tái chế lấy vật phẩm tương đương ở TP.HCM

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM vừa có ý kiến chỉ đạo giải quyết các bất cập trong công tác phân loại rác tại nguồn; thu gom, vận chuyển rác và chuyển đổi mô hình hoạt động của rác dân lập tại TP.HCM.