20/11/2019

Cần Thơ: 100% rác thải thu gom đã được xử lý

Ông Nguyễn Chí Kiên, phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP Cần Thơ, cho biết lượng rác thải sinh hoạt thu gom được khoảng 600 tấn/ngày, chiếm 90% lượng rác trên địa bàn TP.