Tag:

tiểu đường

Nhiều cặp vợ chồng lo lắng: cha hoặc mẹ bị tiểu đường thì khi sinh con có bị mang 'gen' tiểu đường không? Thực tế nhiều mẹ không bị tiểu đường nhưng vì sao vẫn sinh con 'khủng'? Video tiểu đường

Cha mẹ bị tiểu đường, sinh con có bị ảnh hưởng?
Hỏi Chuyện Sức Khỏe   |   14/06/2023
Cha mẹ bị tiểu đường, sinh con có bị ảnh hưởng?

Nhiều cặp vợ chồng lo lắng: cha hoặc mẹ bị tiểu đường thì khi sinh con có bị mang 'gen' tiểu đường không? Thực tế nhiều mẹ không bị tiểu đường nhưng vì sao vẫn sinh con 'khủng'?