Tag:

chống lãng phí

Từ đầu năm 2023, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã quyết liệt triển khai các giải pháp để vừa có thể tiết giảm chi phí, vừa vận hành các tuyến truyền tải điện một cách an toàn, liên tục và hiệu quả. Video chống lãng phí

Công ty Truyền tải điện 3: Quyết tâm thắng lợi nhiệm vụ 'Tiết kiệm, chống lãng phí'
Tin nóng   |   05/09/2023
Công ty Truyền tải điện 3: Quyết tâm thắng lợi nhiệm vụ 'Tiết kiệm, chống lãng phí'

Từ đầu năm 2023, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã quyết liệt triển khai các giải pháp để vừa có thể tiết giảm chi phí, vừa vận hành các tuyến truyền tải điện một cách an toàn, liên tục và hiệu quả.