Tag:

Tiếp sức nhà nông

Trong số những phụ nữ nông dân được nhận vốn của chương trình Tiếp sức nhà nông, câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hoa đã trở thành tấm gương sáng về nghị lực, truyền cảm hứng cho nhiều người. Video Tiếp sức nhà nông

Tiếp sức nhà nông 2023: Chuyện người phụ nữ nghị lực vươn lên tự chủ kinh tế
Bạn có biết   |   08/03/2023
Tiếp sức nhà nông 2023: Chuyện người phụ nữ nghị lực vươn lên tự chủ kinh tế

Trong số những phụ nữ nông dân được nhận vốn của chương trình Tiếp sức nhà nông, câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hoa đã trở thành tấm gương sáng về nghị lực, truyền cảm hứng cho nhiều người.