Tag:

Tiếp sức đến trường

Chương trình học bổng “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường” là chương trình mang tính xã hội nhân văn sâu sắc, có hiệu quả thiết thực, nên đã nhận được sự đồng thuận hưởng ứng đầy trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hảo tâm từ năm 2003 đến nay. Video Tiếp sức đến trường

Trực tiếp   |   29/09/2023
Trực tiếp: Chương trình '20 năm kết nối quê nhà Quảng Trị' và Lễ trao học bổng 'Tiếp sức đến trường'

Chương trình học bổng “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường” là chương trình mang tính xã hội nhân văn sâu sắc, có hiệu quả thiết thực, nên đã nhận được sự đồng thuận hưởng ứng đầy trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hảo tâm từ năm 2003 đến nay.