Tag:

tiếng anh khối D

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Anh Văn lớp 12 - 'Reported speech'. Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày Video tiếng anh khối D

Ôn Tập Online Lớp 12 | Thành thạo cách sử dụng 'Reported speech'
Học đường   |   29/04/2020
Ôn Tập Online Lớp 12 | Thành thạo cách sử dụng 'Reported speech'

TTO - Cùng Tuổi Trẻ ôn tập PTTH môn Anh Văn lớp 12 - 'Reported speech'. Chương trình được phát định kỳ 19h hằng ngày