19/07/2019
NAM TRẦN – THƯ TRẦN – THÚY QUYÊN
NAM TRẦN – THƯ TRẦN – THÚY QUYÊN

Sáng sáng nay, lễ viếng Giáo sư Hoàng Tụy được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đến từ sớm vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.