Tag:

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam

Hội nghị Trung ương bất thường đã thống nhất để Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Video Phó thủ tướng Vũ Đức Đam

Video: Hai Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam thôi giữ chức ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
Tin nóng   |   30/12/2022
Video: Hai Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam thôi giữ chức ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị Trung ương bất thường đã thống nhất để Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.