Tag:

tiền donate

Bạn đọc trong lĩnh vực stream hỏi khi livestream được fan ủng hộ bằng tiền thì có bị tính vào thuế và phải đóng thuế hay không? Tiến sĩ luật Phan Phương Nam đã có những giải đáp cho vấn đề này Video tiền donate

Tư vấn pháp luật: Các streamer được ủng hộ tiền khi livestream có bị tính thuế hay không?
Tư vấn pháp luật   |   24/11/2022
Tư vấn pháp luật: Các streamer được ủng hộ tiền khi livestream có bị tính thuế hay không?

Bạn đọc trong lĩnh vực stream hỏi khi livestream được fan ủng hộ bằng tiền thì có bị tính vào thuế và phải đóng thuế hay không? Tiến sĩ luật Phan Phương Nam đã có những giải đáp cho vấn đề này