22/11/2019
LONG SA – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY
LONG SA – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY

Lãnh đạo thành phố Sa Đéc- tỉnh Đồng Tháp cùng các ngành có liên quan đã làm việc với Công ty Cổ phần Công nghệ và Du lịch thành phố hoa về việc thống nhất thực hiện thí điểm thu vé tham quan làng hoa từ ngày 01-12-2019.