Tag:

thu nhập

TTO - Các thợ săn dùng cây quét qua tổ để bắt nhện, bán cho ‘cần thủ’ làm mồi câu cá, với giá lên tới 800.000 đồng/kg. Bình quân mỗi ngày một thợ săn có thể bắt được khoảng 1,5kg nhện. Video thu nhập

Video: Bắt nhện làm mồi câu cá, thu nhập tiền triệu mỗi ngày
Thú vị   |   23/03/2021
Video: Bắt nhện làm mồi câu cá, thu nhập tiền triệu mỗi ngày

TTO - Các thợ săn dùng cây quét qua tổ để bắt nhện, bán cho ‘cần thủ’ làm mồi câu cá, với giá lên tới 800.000 đồng/kg. Bình quân mỗi ngày một thợ săn có thể bắt được khoảng 1,5kg nhện.