17/10/2019

Gần 4.000 khách hàng nhận 43,5 tỉ đồng tiền bán điện mặt trời

Ngày 16-10, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam cho biết dù chưa có giá điện mặt trời mới thay thế mức giá cũ (9.35cent/kWh) đã hết hiệu lực từ 30-6, song số lượng khách hàng lắp điện mặt trời trên mái nhà vẫn liên tục tăng.

Video liên quan