25/11/2019
LÂM THIÊN – DIỄM HƯỜNG – THÚY QUYÊN
LÂM THIÊN – DIỄM HƯỜNG – THÚY QUYÊN

Người Mông có nét văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, nổi bật trong số đó là nghệ thuật tạo hình trên nền trang phục luôn được người Mông lưu giữ, bảo tồn và phát huy.

Video liên quan