Tag:

phụ nữ Mông

Người Mông có nét văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, nổi bật trong số đó là nghệ thuật tạo hình trên nền trang phục luôn được người Mông lưu giữ, bảo tồn và phát huy. Video phụ nữ Mông

Thổ cẩm người Mông khoe sắc trên đất Tây Nguyên
Tin nóng   |   25/11/2019
Thổ cẩm người Mông khoe sắc trên đất Tây Nguyên

Người Mông có nét văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, nổi bật trong số đó là nghệ thuật tạo hình trên nền trang phục luôn được người Mông lưu giữ, bảo tồn và phát huy.