Tag:

thi tốt nghiệp

Khi biết gần điểm thi tốt nghiệp THPT có một nhà yến phát loa inh ỏi, có thể ảnh hưởng đến các thí sinh thi, ông Cao Đình Huy - chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) - đã yêu cầu tắt loa để các em được tập trung tối đa làm bài thi. Video thi tốt nghiệp

Yêu cầu nhà yến tắt loa gây ồn cạnh điểm thi tốt nghiệp THPT
Tin nóng   |   27/06/2024
Yêu cầu nhà yến tắt loa gây ồn cạnh điểm thi tốt nghiệp THPT

Khi biết gần điểm thi tốt nghiệp THPT có một nhà yến phát loa inh ỏi, có thể ảnh hưởng đến các thí sinh thi, ông Cao Đình Huy - chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) - đã yêu cầu tắt loa để các em được tập trung tối đa làm bài thi.