Tag:

thi tốt nghiệp THPT

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong hai ngày thi tốt nghiệp THPT 2023 có 41 thí sinh bị đình chỉ thi. Trong đó có 40 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Có 6 cán bộ phải đình chỉ coi thi vì vi phạm quy chế. Video thi tốt nghiệp THPT

Thi tốt nghiệp THPT 2023: phát hiện 40 điện thoại trong phòng thi, đình chỉ 6 cán bộ coi thi
Tin nóng   |   29/06/2023
Thi tốt nghiệp THPT 2023: phát hiện 40 điện thoại trong phòng thi, đình chỉ 6 cán bộ coi thi

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong hai ngày thi tốt nghiệp THPT 2023 có 41 thí sinh bị đình chỉ thi. Trong đó có 40 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Có 6 cán bộ phải đình chỉ coi thi vì vi phạm quy chế.