Tag:

thể dục

TTO - TP Hà Nội yêu cầu người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết. Từ 18h hôm nay 8-7, tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời đến khi có thông báo mới. Video thể dục

Video: Hà Nội tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời từ 18h 8-7
Tin nóng   |   08/07/2021
Video: Hà Nội tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời từ 18h 8-7

TTO - TP Hà Nội yêu cầu người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết. Từ 18h hôm nay 8-7, tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời đến khi có thông báo mới.