05/06/2019
THÁI LỘC - TRÍ NHÂN - THÚY QUYÊN
THÁI LỘC - TRÍ NHÂN - THÚY QUYÊN

Phần chính điện của chùa Từ Hiếu - một ngôi danh lam cổ tự nổi tiếng bậc nhất xứ Huế, Thừa Thiên – Huế vừa được tháo dỡ toàn bộ để xây dựng mới…

Video liên quan