Tag:

Huế

Ấn vàng, kiếm và hàng loạt bảo vật dưới triều vua Khải Định từng tượng trưng cho quyền lực của triều Nguyễn nay được đưa ra trưng bày, giới thiệu đến công chúng. Video Huế

Cận cảnh ấn, kiếm và bảo vật bằng vàng của vua Khải Định
Tin nóng   |   25/08/2023
Cận cảnh ấn, kiếm và bảo vật bằng vàng của vua Khải Định

Ấn vàng, kiếm và hàng loạt bảo vật dưới triều vua Khải Định từng tượng trưng cho quyền lực của triều Nguyễn nay được đưa ra trưng bày, giới thiệu đến công chúng.