Tag:

thầy giáo

Theo học tiếng Pháp từ lúc cắp sách đến trường, thầy giáo Phạm Lê Huy đang mỗi ngày truyền cảm hứng học tiếng Pháp đến học sinh qua mỗi bài giảng trên lớp. Video thầy giáo

Hành trình truyền lửa học tiếng Pháp của thầy giáo trẻ
Đời thường   |   20/11/2023
Hành trình truyền lửa học tiếng Pháp của thầy giáo trẻ

Theo học tiếng Pháp từ lúc cắp sách đến trường, thầy giáo Phạm Lê Huy đang mỗi ngày truyền cảm hứng học tiếng Pháp đến học sinh qua mỗi bài giảng trên lớp.