28/09/2019
HẠNH PHÚC – TRÍ NHÂN – UYÊN THI
HẠNH PHÚC – TRÍ NHÂN – UYÊN THI

Lắp đặt thêm thiết bị để cảnh báo hư hỏng máy điều hòa là giải pháp sáng tạo mà một thầy giáo ở An Giang ứng dụng để kịp thời phát hiện hư hỏng có thể xảy ra trên máy điều hòa nhiệt độ. Với thiết bị này người sử dụng chủ động kiểm soát từ xa phát hiện hư hỏng, kịp thời sữa chửa nhằm bảo vệ thiết bị hoạt động bền lâu.