Tag:

tháo gỡ

Chiều qua, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Huoai đã tháo gỡ thành công hầm đạn cối được phát hiện tại chân đèo Bảo Lộc. Video tháo gỡ

Tháo gỡ thành công 80 quả đạn cối dưới chân đèo Bảo Lộc
Tin nóng | 13/07/2019
Tháo gỡ thành công 80 quả đạn cối dưới chân đèo Bảo Lộc

Chiều qua, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Huoai đã tháo gỡ thành công hầm đạn cối được phát hiện tại chân đèo Bảo Lộc.