13/07/2019
LÂM THIÊN – BẢO DUY – UYÊN THI
LÂM THIÊN – BẢO DUY – UYÊN THI

Chiều qua, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Huoai đã tháo gỡ thành công hầm đạn cối được phát hiện tại chân đèo Bảo Lộc.