Tag:

thanh tra

TTO - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xác nhận có công văn như trên. 'Đây là công văn chuyển đơn'. Theo đó, đơn thư này thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương là TP.HCM. Vì thế, Thanh tra Bộ chuyển về Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cho đúng thẩm quyền. Video thanh tra

Video: Bộ chuyển đơn 'Đề nghị thu hồi danh hiệu NSƯT Hoài Linh' cho Sở VH&TT TP.HCM
Tin nóng   |   29/05/2021
Video: Bộ chuyển đơn 'Đề nghị thu hồi danh hiệu NSƯT Hoài Linh' cho Sở VH&TT TP.HCM

TTO - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xác nhận có công văn như trên. 'Đây là công văn chuyển đơn'. Theo đó, đơn thư này thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương là TP.HCM. Vì thế, Thanh tra Bộ chuyển về Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cho đúng thẩm quyền.