Tag:

thang máy

Dù đã được cảnh báo nhiều nhưng nhiều người khi gặp các tình huống có chuông báo cháy, hoặc xảy ra các sự cố về cháy nổ, hỏa hoạn vẫn dùng thang máy để di chuyển rời khỏi tòa nhà. Vậy tại sao chúng ta không nên vào thang máy khi hỏa hoạn? Video thang máy

Bạn có biết vì sao không nên vào thang máy khi có hỏa hoạn, cháy nổ
Bạn có biết   |   19/09/2023
Bạn có biết vì sao không nên vào thang máy khi có hỏa hoạn, cháy nổ

Dù đã được cảnh báo nhiều nhưng nhiều người khi gặp các tình huống có chuông báo cháy, hoặc xảy ra các sự cố về cháy nổ, hỏa hoạn vẫn dùng thang máy để di chuyển rời khỏi tòa nhà. Vậy tại sao chúng ta không nên vào thang máy khi hỏa hoạn?