09/10/2019
LÊ TỨ - HỒNG ĐỨC – QUỐC HUY
LÊ TỨ - HỒNG ĐỨC – QUỐC HUY

Cục hàng không Việt Nam vừa có số tổng kết số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của 5 hãng hàng không của Việt Nam. Số liệu vừa công bố cho thấy cứ 7 chuyến bay thì sẽ có 1 chuyến bị chậm hoặc hủy.