Tag:

chậm

Cục hàng không Việt Nam vừa có số tổng kết số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của 5 hãng hàng không của Việt Nam. Số liệu vừa công bố cho thấy cứ 7 chuyến bay thì sẽ có 1 chuyến bị chậm hoặc hủy. Video chậm

Tháng 9-2019, cứ 7 chuyến bay lại có 1 chuyến bị chậm hoặc hủy
Tin nóng | 09/10/2019
Tháng 9-2019, cứ 7 chuyến bay lại có 1 chuyến bị chậm hoặc hủy

Cục hàng không Việt Nam vừa có số tổng kết số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của 5 hãng hàng không của Việt Nam. Số liệu vừa công bố cho thấy cứ 7 chuyến bay thì sẽ có 1 chuyến bị chậm hoặc hủy.