Tag:

tập luyện thể dục

TTO - Sau 5 vòng "Chào mặt trời A", "Chào mặt trời B" trong Ashtanga Yoga là một chuỗi động tác giúp cơ thể tiếp tục được làm nóng và khởi động hiệu quả trước khi bước vào bất kỳ bài tập nào khác. Mời bạn cùng tập với HLV Hoàng Vy từ Yoga Saigon. Video tập luyện thể dục

Video: Khám phá Ashtanga Yoga với chuỗi động tác 'Chào mặt trời B'
Hỏi Chuyện Sức Khỏe   |   26/02/2021
Video: Khám phá Ashtanga Yoga với chuỗi động tác 'Chào mặt trời B'

TTO - Sau 5 vòng "Chào mặt trời A", "Chào mặt trời B" trong Ashtanga Yoga là một chuỗi động tác giúp cơ thể tiếp tục được làm nóng và khởi động hiệu quả trước khi bước vào bất kỳ bài tập nào khác. Mời bạn cùng tập với HLV Hoàng Vy từ Yoga Saigon.