Tag:

tài sản

Anh em muốn bán căn nhà của cha mẹ để chia nhau. Nhưng anh cả và anh hai bảo cấp dưỡng cho cha mẹ nhiều hơn, bỏ nhiều tiền để tu sửa thì phải được chia tài sản hơn các em. Điều này có hợp lý không? LS Lê Thị Hồng Vân tư vấn: Video tài sản

Tư vấn pháp luật: Cấp dưỡng cha mẹ nhiều có được chia tài sản nhiều hơn?
Tư vấn pháp luật | 15/04/2023
Tư vấn pháp luật: Cấp dưỡng cha mẹ nhiều có được chia tài sản nhiều hơn?

Anh em muốn bán căn nhà của cha mẹ để chia nhau. Nhưng anh cả và anh hai bảo cấp dưỡng cho cha mẹ nhiều hơn, bỏ nhiều tiền để tu sửa thì phải được chia tài sản hơn các em. Điều này có hợp lý không? LS Lê Thị Hồng Vân tư vấn: