Tag:

Đặc sắc

TTO - Hồn Trương Ba, da hàng thịt viết năm 1981 nhưng đến năm 1984 mới ra mắt công chúng, là một trong số những vở kịch đặc sắc nhất của Lưu Quang Vũ, đã công diễn nhiều lần trên sân khấu trong và ngoài nước Video Đặc sắc

Ôn Tập Online Lớp 12 | Những nét đặc sắc trong tác phẩm 'Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt'
Học đường   |   15/04/2020
Ôn Tập Online Lớp 12 | Những nét đặc sắc trong tác phẩm 'Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt'

TTO - Hồn Trương Ba, da hàng thịt viết năm 1981 nhưng đến năm 1984 mới ra mắt công chúng, là một trong số những vở kịch đặc sắc nhất của Lưu Quang Vũ, đã công diễn nhiều lần trên sân khấu trong và ngoài nước