Tag:

sử dụng lao động

Bạn đọc cho biết không được công ty tăng lương dù trong hợp đồng có quy định sau 6 tháng thì tăng lương một lần. Luật sư Nguyễn Thế Vinh đã giải đáp thắc mắc này và đưa ra gợi ý để bạn đọc có thể khiếu nại đến cơ quan chức năng. Video sử dụng lao động

Tư vấn pháp luật: Công ty không tăng lương như đã thỏa thuận thì khiếu nại ở đâu?
Tư vấn pháp luật   |   02/03/2023
Tư vấn pháp luật: Công ty không tăng lương như đã thỏa thuận thì khiếu nại ở đâu?

Bạn đọc cho biết không được công ty tăng lương dù trong hợp đồng có quy định sau 6 tháng thì tăng lương một lần. Luật sư Nguyễn Thế Vinh đã giải đáp thắc mắc này và đưa ra gợi ý để bạn đọc có thể khiếu nại đến cơ quan chức năng.