Tag:

sổ hộ khẩu

Sắp tới bỏ hộ khẩu thì có ảnh hưởng đến việc cấp giấy tờ nhà đất không? Đó là nội dung mà nhiều bạn đọc thắc mắc gửi đến mục Tư vấn pháp luật của Tuổi Trẻ. Giảng viên luật Nguyễn Thanh Khương đã có những giải đáp cụ thể. Video sổ hộ khẩu

Tư vấn pháp luật: Bỏ hộ khẩu giấy có ảnh hưởng đến việc cấp giấy tờ nhà đất?
Tư vấn pháp luật   |   20/04/2023
Tư vấn pháp luật: Bỏ hộ khẩu giấy có ảnh hưởng đến việc cấp giấy tờ nhà đất?

Sắp tới bỏ hộ khẩu thì có ảnh hưởng đến việc cấp giấy tờ nhà đất không? Đó là nội dung mà nhiều bạn đọc thắc mắc gửi đến mục Tư vấn pháp luật của Tuổi Trẻ. Giảng viên luật Nguyễn Thanh Khương đã có những giải đáp cụ thể.