Tag:

Sở Giao thông vận tải

Xe chạy quá tốc độ 100 lần trong tháng, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng ra quyết định thu hồi phù hiệu thì tháng sau lại tiếp tục vi phạm tốc độ thêm 100 lần nữa. Video Sở Giao thông vận tải

Nhiều xe chạy quá tốc độ hơn 100 lần/1.000km, bị thu hồi phù hiệu
Tin nóng   |   18/09/2023
Nhiều xe chạy quá tốc độ hơn 100 lần/1.000km, bị thu hồi phù hiệu

Xe chạy quá tốc độ 100 lần trong tháng, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng ra quyết định thu hồi phù hiệu thì tháng sau lại tiếp tục vi phạm tốc độ thêm 100 lần nữa.