28/06/2019
NGUYỄN TRÍ – TRÍ NHÂN – THÚY QUYÊN
NGUYỄN TRÍ – TRÍ NHÂN – THÚY QUYÊN

Saigon Co.op nhận chuyển giao tất cả các hoạt động Auchan tại Việt Nam, gồm 15 cửa hàng hoạt động bán lẻ lẫn thương mại điện tử và hơn 200 nhân viên đang làm việc cho Auchan.

Video liên quan