Tag:

Auchan

Saigon Co.op nhận chuyển giao tất cả các hoạt động Auchan tại Việt Nam, gồm 15 cửa hàng hoạt động bán lẻ lẫn thương mại điện tử và hơn 200 nhân viên đang làm việc cho Auchan. Video Auchan

Saigon Co.op tiếp quản 15 siêu thị của nhà bán lẻ Auchan
Tin nóng | 28/06/2019
Saigon Co.op tiếp quản 15 siêu thị của nhà bán lẻ Auchan

Saigon Co.op nhận chuyển giao tất cả các hoạt động Auchan tại Việt Nam, gồm 15 cửa hàng hoạt động bán lẻ lẫn thương mại điện tử và hơn 200 nhân viên đang làm việc cho Auchan.