26/07/2019
MINH KHÔI – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY
MINH KHÔI – DIỄM HƯỜNG – QUỐC HUY

Công viên địa chất Trương Dịch Đan Hà ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc mấy năm gần đâu thu hút nhiều khách tham quan vì cảnh đẹp và lễ hội khinh khí cầu đầy màu sắc.

Video liên quan