Tag:

màu sắc

Thời gian gần đây, tại TP.HCM, hầu hết các suất diễn cải lương tuồng cổ của các đoàn cải lương xã hội hóa đều “cháy vé”. Điều đó minh chứng cho sự chỉn chu và hướng đi thông minh của các sân khấu xã hội hóa, khi không chỉ chọn tái dựng các kịch bản kinh điển, nổi tiếng mà còn biết cách đầu tư cho hình thức biểu diễn như: sân khấu, cảnh trí… Đặc biệt là phục trang cũng mang màu sắc mới mẻ, phù hợp với thị hiếu của khán giả hiện đại. Video màu sắc

Phục trang của cải lương xưa và nay khác nhau như thế nào?
Giải trí   |   06/09/2019
Phục trang của cải lương xưa và nay khác nhau như thế nào?

Thời gian gần đây, tại TP.HCM, hầu hết các suất diễn cải lương tuồng cổ của các đoàn cải lương xã hội hóa đều “cháy vé”. Điều đó minh chứng cho sự chỉn chu và hướng đi thông minh của các sân khấu xã hội hóa, khi không chỉ chọn tái dựng các kịch bản kinh điển, nổi tiếng mà còn biết cách đầu tư cho hình thức biểu diễn như: sân khấu, cảnh trí… Đặc biệt là phục trang cũng mang màu sắc mới mẻ, phù hợp với thị hiếu của khán giả hiện đại.