Tag:

quyền sở hữu trí tuệ

Theo báo cáo của Sở Công thương Lâm Đồng, đến nay tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng được 24 thương hiệu và xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của tỉnh đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận độc quyền với 21 nhãn hiệu. Video quyền sở hữu trí tuệ

Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển thương hiệu nông sản
Tin nóng | 26/07/2019
Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển thương hiệu nông sản

Theo báo cáo của Sở Công thương Lâm Đồng, đến nay tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng được 24 thương hiệu và xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của tỉnh đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận độc quyền với 21 nhãn hiệu.