Tag:

quyền dân chủ

TTO - Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong đó tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân dân là chủ và nhân dân làm chủ nhà nước bằng các hình thức khác nhau. Video quyền dân chủ

Ôn Tập Online Lớp 12 | Làm sao biết được 'Công Dân và các quyền dân chủ' là gì
Học đường   |   19/04/2020
Ôn Tập Online Lớp 12 | Làm sao biết được 'Công Dân và các quyền dân chủ' là gì

TTO - Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong đó tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân dân là chủ và nhân dân làm chủ nhà nước bằng các hình thức khác nhau.