Tag:

Quy hoạch

Hiện nay có rất nhiều tiktoker chia sẻ các video hướng dẫn cách kiểm tra thông tin quy hoạch nhà đất và nhận kiểm tra giúp, có thu phí nếu người dân có nhu cầu. Nếu không thông qua dịch vụ thì người dân có thể tự kiểm tra thông tin quy hoạch? Video Quy hoạch

Tư vấn pháp luật: Cách tự kiểm tra thông tin quy hoạch nhà đất
Tư vấn pháp luật   |   21/09/2023
Tư vấn pháp luật: Cách tự kiểm tra thông tin quy hoạch nhà đất

Hiện nay có rất nhiều tiktoker chia sẻ các video hướng dẫn cách kiểm tra thông tin quy hoạch nhà đất và nhận kiểm tra giúp, có thu phí nếu người dân có nhu cầu. Nếu không thông qua dịch vụ thì người dân có thể tự kiểm tra thông tin quy hoạch?