Tag:

quốc tế

Cùng khám phá khu nội trú đạt chuẩn quốc tế, với môi trường học tập tiện nghi, hiện đại, mang lại sự an tâm thoải mái cho các học sinh và phụ huynh Việt Nam lẫn quốc tế. Tất cả đều có tại Trường Quốc tế Úc (AIS). Video quốc tế

Khám Phá Trường Học 2023 | Trường Quốc tế Úc với khu nội trú hiện đại bậc nhất
Khám phá trường học   |   09/05/2023
Khám Phá Trường Học 2023 | Trường Quốc tế Úc với khu nội trú hiện đại bậc nhất

Cùng khám phá khu nội trú đạt chuẩn quốc tế, với môi trường học tập tiện nghi, hiện đại, mang lại sự an tâm thoải mái cho các học sinh và phụ huynh Việt Nam lẫn quốc tế. Tất cả đều có tại Trường Quốc tế Úc (AIS).