Tag:

pháp lý

Bạn đọc làm trong lĩnh vực y tế tại Cà Mau cho biết dù làm việc 24/24 nhưng khi tính phụ cấp lương chỉ tính 16/24 tiếng do trong đó có 8 tiếng là giờ làm việc hành chính. Như vậy có đúng quy định không? Luật sư Phùng Anh Chuyên đã giải thích: Video pháp lý

Tư vấn pháp luật: Trừ 8 giờ hành chính khi tính phụ cấp lương cho người làm việc 24/24?
Tư vấn pháp luật   |   06/07/2023
Tư vấn pháp luật: Trừ 8 giờ hành chính khi tính phụ cấp lương cho người làm việc 24/24?

Bạn đọc làm trong lĩnh vực y tế tại Cà Mau cho biết dù làm việc 24/24 nhưng khi tính phụ cấp lương chỉ tính 16/24 tiếng do trong đó có 8 tiếng là giờ làm việc hành chính. Như vậy có đúng quy định không? Luật sư Phùng Anh Chuyên đã giải thích: